Меню Закрити

Пользовательское соглашение

Договір публічної оферти

 

 

 

Даний Договір публічної Оферти є пропозицією укласти публічний договір між інтернет-магазином, сайт якого розмішений в мережі Інтернет за адресою: https://tviy-zir.com.ua (надалі – Інтернет-магазин/Продавець), і будь якою зацікавленою особою (надалі – Покупець) про придбання товару за допомогою інтернет-магазину.

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Відповідно до вимог цивільного законодавства, а саме глави 63 та ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) даний Договір є договором публічної оферти, його умови є однаковими та поширюються на всіх Покупців незалежно від їхнього статусу (фізична особа, фізична особа-підприємниць, юридична особа), беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару у відповідності до ч. 2 ст. 642 ЦК України) вважається акцептом даного Договору між Продавцем і Покупцем.

1.2.      В разі прийняття умов даної публічної оферти Інтернет-магазину користувач сайту стає Покупцем.

1.3.      Адміністрація Інтернет-магазину і будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в даний Договір, матеріали та інформації, що міститься в Інтернет-магазині. Адміністрація не несе відповідальності, за неактуальність інформації на Сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину, ні за яких обставин.

 

2.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адміністрація Інтернет-магазину – власник(и) або співробітники Продавця, уповноважені на управління Інтернет-магазином.

Акцепт – прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання «Оформити замовлення», на сайті, оформлення замовлення по телефону або шляхом здійснення замовлення через опе-ратора Інтернет – магазину в разі наявності такої функції).

Інтернет-магазин та/або Сайт – відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет за адресою https://tviy-zir.com.ua який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, тощо, зробити відповідне замовлення та інше.

Продавець – Кашпор Валерія Геннадіївна, адреса реєстрації м. Маріуполь, пр. Нахімова 116-А, т.+38 (096) 881-12-58, в залежності від виду Товару, що придбавається Покупцем, представлені Адміністрацією Інтернет-магазину. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

Замовлення – заявка Користувача на придбання Товару представленого в Інтернет-магазині, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми в Інтернет-магазині або оформлена за допомогою телефонного дзвінка на контактній номер телефона Адміністратора.

Користувач Інтернет-магазину – будь-яка особа, яка має доступ до Інтернет-магазину і використовує його функціональність і сервіси (надалі – Користувач).

Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання Замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.

Покупець – будь-яка особа, що акцептувала дану публічну оферту.

Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програм-них модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://tviy-zir.com.ua/.

Сторони – сукупне найменування Продавця і Покупця.

Товар – будь-які товари, інформацію про які розміщено в Інтернет-магазині.

 

3.     ПРЕДМЕТ ТА МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1.     Продавець зобов’язується передати на умовах даного Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар  та оплатити його вартість на умовах даного Договору або оформленого замовлення.

3.2.     Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, що вчиняється під впливом обману чи насильства.

3.3.     Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів за допомогою кур’єрських служб доставки, зазначених на сайті Інтернет-магазину на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті і підтверджених Інтернет-магазином.

3.4.     Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар/Послугу в Інтернет-магазині шляхом натисканням на посилання «Оформити замовлення» на сайті, оформлення замовлення по телефону або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет-магазину в разі наявності такої функції, що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоди з його умовами. Момент укладання Договору підтвердженням замовлення Продавця. Після дій визначених п. 3.4 Договору заперечення від Покупця з даного приводу позбавляє Інтернет-магазин відбудь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Договору і залишає переваж-не право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

  

4.     ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

4.1.     Адміністрація сайту/Продавець має право:

4.1.1       Відмовитись від укладання Договору за відсутності у нього можливостей здійснити продаж Покупцеві відповідний Товар.

4.1.2       Здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем.

4.1.3       Призупинити продаж Товарів Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов’язань (зокрема, але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором.

4.1.4       Без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов’язки по виконанню Договору третім особам.

4.2.     Адміністратор сайту/Продавець зобов’язаний:

4.2.1       Надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про не можливість ви-конання замовлення Покупця.

4.2.2       Передати Товар покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар.

4.2.3       Перевіряти якість та кількість Товару при його передачі Покупцеві.

4.2.4       Не розголошувати будь-яку інформацію Покупця, яка має статус конфіденційної у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Продавцем.

4.2.5       Належним чином виконувати умови даного Договору.

4.3.     Користувач/Покупець має право:

4.3.1       Переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.3.5       У разі не згоди з будь-яким пунктом Договору публічної офорти, відмовитися від покупки Товарів та будь-яких інших дій, передбачених даним Договором.

4.3.6       Звертатися за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару.

4.4.     Користувач/Покупець зобов’язаний:

4.4.1       Своєчасно оплатити замовлений Товар і його доставку, у разі необхідності доставки Товару.

4.4.2       Належним чином оформити замовлення Товару/Послуги (підписати та передати Продавцю чи уповноваженій особі відповідні документи на отримання Товару), пред’явити документ, що посвідчує особу.

4.4.3       Перевірити якість і кількість Товару в момент його отримання від Продавця.

4.4.4       Належним чином виконувати умови даного Договору.

  

5.     ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

5.1.     Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину і натискаючи кнопку «Оформити замовлення» та вводячи необхідні дані відповідно до заданої форми замовлення, розміщеної на сайті.

5.2.     Покупець підтверджує свою згоду отримувати на свою адресу електронної пошти, що була зазначена ним при заповненні форми замовлення на сайті Інтернет-магазину або при фактичному використанні Інтернет-магазину, повідомлення, а також безстрокову згоду на отримання комерційних, рекламних, інших пропозицій від Адміністрації (про новинки продукції, акції та інше), а в разі, якщо Покупець висловить намір відмовитися від отримання вищевказаної інформації, він має можливість в самому листі розсилки здійснити відповідні зміни в полі прапора кнопки «відмовитися».

  

6.     ПОРЯДОК ОПЛАТ 

6.1.     Покупець набуває Товари, зазначенні в розміщеному на Сайті замовленні, на умовах узгодженими сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином замовленні Покупця:

6.1.1       На умовах передоплати на рахунок Інтернет-магазину через систему Liqpay.

6.1.2       В момент отримання Товару в відділенні кур’єрської служби або у представника кур’єрської служби під час доставки за адресою вказаною Покупцем під час оформлення Замовлення;

6.1.3       На умовах передплати на банківську картку Продавця.

6.2.     Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів і послуг Інтернет магазину, дорівнює сумі підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.

6.3.     Повернення і обмін товарів кінцевим споживачам здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  

7.     ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ РОЗМІШЕНИХ НА САЙТІ

7.1.     Інтернет-магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

7.2.     Весь Сайт охороняється чинним законодавством України.

7.3.     Покупець не має права використовувати матеріали, розміщенні на Сайті, вносити зміни, публікувати, передавати будь-яким чином третім особам, брати участь у продажі або уступці, створювати вторинні документи тощо.

  

8.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1.     Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором у відповідності до чинного законодавства України.

8.2.     Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе.

8.3.     Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування тощо.

8.4.     Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору

9.     ІНШІ УМОВИ ДОГОВРУ 

Даний Договір набуває чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продав-ця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.1.     Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.

9.2.     Всі суперечки, пов’язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку передбаченому чинним законодавством України.

9.3.     пропозиції укласти Договір (Акцепт) (відповідно до п. 3.1. цього Договору) Покупець приймає Політику конфіденційності Виконавця, яка розміщена в мережі інтернет за адресою https://tviy-zir.com.ua/privacy-policy, а також надає згоду на збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) та використання його персональних даних та особистої персональної інформації всіма способами, передбаченими застосованим законодавством, з метою виконання зобов’язань за договором.

9.4.     У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинного законодавством України.

9.5.     Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності Договору в цілому.

 

10.  Порядок повернення товару належної якості

10.1.  Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2.  Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3.  При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.